Aji pengasihan ini termasuk salah satu ajian yang ampuh, ajian ini sudah dipakai sejak jaman VOC, dan sering digunakan untuk menundukkan perawan bule oleh bangsa pribumi ditanah Jawa. Siapapun yang terkena ajian ini sukar untuk sembuh. Oleh karenanya ajian ini tidak boleh dipakai main-main. Lelakunya: Mandi keramas, lalu melakukan pati geni (puasa dan tidak tidur) sehari semalam saja. Sambil membaca manteranya:

Bismillahirrohmannirrohim
Nurchaya nure Muhammad
Nurbetullah nure sang Rasulullah
Teja malaka pada kumelan ngampar
Suwaraku teka welas teka asih teka kedep teka lerep
Jabang bayine si……….(binti)………..(sebutkan nama ibunya)
Asih maring aku
Aja meneh kowe ora asiha maring aku
Wong Sabuwono wae asih karo aku
Banget asih saka kersaning Allah
Laillahaillallah Muhammadarrasullah